WEB DEVELOPMENT

web2.0

ในยุคเทคโนโลยีสื่อสารการสร้างภาพลักษณ์ให้กับองค์กร โดยการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้ดูดี มีความน่าเชื่อถือ นับเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างความเติบโตให้กับธุรกิจ ดังนั้นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องคำนึงถึง
คือ การสร้างเว็บไซต์ของคุณให้มีประสิทธิภาพ ดูเป็นมืออาชีพ

การอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลที่พวกเขาต้องการได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว ถือเป็นบันไดส่งเสริมให้สินค้า และบริการของคุณเกิดได้แบบก้าวกระโดด

เรายินดีให้คำปรึกษา และออกแบบเว็บไซต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ ตลอดจนการเพิ่มระดับของความสามารถของเว็บไซต์ให้เป็นแบบไดนามิกเว็บไซต์ หรือที่เรียกว่า Web 2.0 เพื่อให้คุณสามารถติดต่อสื่อสาร และได้รับผลย้อนกลับจากผู้เข้าชมเว็บไซต์ของคุณได้หลากหลายช่องทาง เช่น

  • ระบบขายสินค้าออนไลน์ (E-Commerce Integration)
  • ระบบสังคมเครือข่ายภายใน (Social Network)

  • ระบบบริหารจัดการความรู้ (CMS : Content Management System)
  • ระบบการเรียนออนไลน์ (LMS :Learning Management System)
  • ระบบคลังความรู้ (Knowledge Management)
  • ระบบคลังข้อสอบ (Test Bank)
  • เว็บบล็อก (Web Blog)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาส่งเมล์ที่ contact@itexpert.co.th หรือโทร 0894442542