SOFTWARE CONSULTING & ANALYSIS

ภารกิจของเราคือการให้บริการให้คำปรึกษาด้านซอฟต์แวร์ โดยการวิเคราะห์ วางแผนอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย

  • การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ
  • การจัดทำเอกสารการออกแบบซอฟต์แวร์
  • การพัฒนาสถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์สำหรับการแก้ปัญหาตามที่ได้นำเสนอ
  • การนำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสม และการให้คำปรึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เหมาะสมต่อความต้องการของลูกค้า
  • ออกแบบระบบเพื่อสื่อสารไปบังผู้ใช้งานระบบ ให้ใช้งานได้อย่างสะดวก และง่ายดาย
  • แนะนําแพลทฟอร์มเทคโนโลยีที่ดีที่สุดเหมาะกับการติดตั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาส่งเมล์ที่ [email protected] หรือโทร 0894442542